Agrippa, Felix Festus en Drusilla – Handelingen 24

Paulus voor Agrippa, Felix Festus en Drusilla
Preek Handelingen 24: En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen.

LEESPREEK