Alle vlees is gras – Jesaja 40 – overlijden kind

Alle vlees is gras, als bloem velds, die verdort en afvalt
Preek Jesaja 40:6-8: Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.

LEESPREEK

De middagpreek van deze zondag gaat verder in op de troost voor de jong gestorven kinderen van de gemeente, n.a.v. Zondag 27 en DL I, 17.