Op datum

Op leespreken.nl staan uitgeschreven preken die eerder in een kerkdienst gehouden zijn. U kunt ze zelf rustig doorlezen, maar ze kunnen ook gebruikt worden in een leesdienst.
Mocht u vragen hebben of onvolkomenheden vinden op deze site, laat u het dan weten.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente leespreken

CTRL-F5 OM PAGINA TE VERNIEUWEN.

Leespreek Numeri 20 (23-28): Sterven Aäron – ambtsdrager

23 april, 2017

Introductie: Leespreek over de dood van ambtsdrager Aaron n.a.v. Numeri 20:23-28. De preek laat zien hoe ook ambtsdragers als mens (zonder hun ambt) voor God moeten verschijnen. Dat kan alleen, ziende op de grote Ambtsdrager Christus. |

Series:

Leespreek Lukas 23:26: Simon van Cyrene – lijdenstijd

9 april, 2017

Introductie: Leespreek over Lukas 23:26: Over het kruis dragen van Simon van Cyrene, achter Jezus. Wat het voor Jezus betekent (verzwaring van Zijn lijden) en wat het voor Simon zelf betekent. Over het nut van volgen en kruis dragen. |

Series:

Nabetrachtingspreek Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht des HEEREN

20 maart, 2017

Introductie: Audiopreek | Nabetrachting Heilig Avondmaal over Jesaja 53:10-12 |

Series:

Avondmaalspreek Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods

19 maart, 2017

Introductie: Avondmaalspreek over jesaja 53:7: Het zwijgende Godslam |

Series:

Audiopreek Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN (II) (Bijbellezing)

16 maart, 2017 ()

Introductie: Audiopreek | Bijbellezing in lijdenstijd en in week voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:4-6: Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden! |

Series:

Leespreek Jesaja 53:1-3: Lijdende Knecht des HEEREN (I) (voorbereiding)

12 maart, 2017

Introductie: Leespreek | Voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:1-3: Aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Over hoe wij Christus geminacht hebben, geen heerlijkheid in Hem zagen, ja, Hem gekruisigd hebben. |

Series:

Leespreek Lukas 18:9-14: Farizeeër en tollenaar (biddagpreek)

8 maart, 2017

Introductie: Eenvoudige leespreek voor biddag n.a.v. Lukas 18:9-14: over het bidden van de Farizeeër en het bidden van de tollenaar. |

Series:

Leespreek Daniël 9: Gebed van Daniël (biddagpreek)

8 maart, 2017

Introductie: Leespreek biddagavond over het gebed van Daniël. Hij bidt niet: Geef! Maar: Vergeef! |

Series:

Leespreek Zacharia 13:1: Gewassen van onreinheid

5 maart, 2017

Introductie: Leespreek (bewerkte dooppreek) over Zacharia 13:1: Over een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het water van deze fontein wijst heen naar het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. |

Series:

Leespreek Lukas 9:57-62: Hoe men Jezus volgen moet

26 februari, 2017

Introductie: Leespreek over Lukas 9:57-62: Drie mannen willen Jezus volgen, ieder op eigen manier. Wat is de les van deze geschiedenis voor het geestelijke leven en ook voor het willen volgen van de Heere in de dienst van Zijn Koninkrijk? |

Series:

1 2 3 33