Ark en koeien naar Beth Semes – 1 Samuël 5-6

Ark terug Beth Semes
Preek 1 Samuël 5-6: En die lieden deden alzo, en namen twee zogende koeien, en spanden ze aan den wagen, en haar kalveren sloten zij in huis. En zij zetten de ark des HEEREN op den wagen. En die van Beth-semes maaiden den tarweoogst in het dal, en als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijdden zich, als zij die zagen.

LEESPREEK