Preken voor begin kerkelijk seizoen – winterwerk

Leespreek Mattheüs 7 (7-11): Bidden, zoeken, kloppen (opening kerkelijk seizoen)

28 augustus, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheüs 7:1-12: Over de context (oordeel niet; splinter en balk) en bedoeling van de gebiedende wijs: Bid, zoek, klop! Preek voor de opening van een nieuw kerkelijk seizoen. |

Series:

Leespreek Psalm 78 (1-8): Kinderen opvoeden – opening catechisatieseizoen

30 augustus, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Psalm 78:1-8: Preek gehouden bij een doopdienst over het doorvertellen van Gods grote daden aan de volgende generaties. Over: hoe moeten wij onze kinderen opvoeden tot eer van God? Ook te lezen bij het begin van een kerkelijk of catechisatieseizoen. |

Series:

Leespreek 1 Samuel 7: Reformatie in Mizpa – winterwerk

8 september, 2013

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Samuel 7: Een preek passend bij het begin van het kerkelijke seizoen, bij de start van het winterwerk. Wat is echte reformatie? De reformatie in Mizpa wordt gekenmerkt door zeven dingen, die ook voor de kerk van nu van grote betekenis zijn. |

Series: