Beginnende van Jeruzalem – Lukas 24 – Pasen

Video preek over: Beginnende van Jeruzalem

Beginnende van Jeruzalem
Preek Lukas 24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

LEESPREEK