Begrafenis door Jozef van Arimathea – Lukas 23 – Goede Vrijdag

Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea
Preek Lukas 23:50-53: En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.

LEESPREEK