Begrafenis door Jozef van Arimathea – Lukas 23 – Goede Vrijdag

Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea
Preek Lukas 23:50-53: En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.

LEESPREEK