“Ben ik het, Heere?” – Mattheüs 26 – voorbereiding – PDF, beeld

Ben ik het, Heere?
Preek Mattheüs 26:22: En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: “Ben ik het, Heere?”

PDF LEESPREEK

Serie drie preken:
Voorbereiding: Ben ik het, Heere?
Heilig Avondmaal: Dit is Mijn lichaam
Nabetrachting: Als zij de lofzang gezongen hadden