Bezig zijn dingen des Vaders · Lukas 2 · bevestiging

Preek Lukas 2:49: Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

YouTube player