Bidt en u zal gegeven worden – Mattheüs 7

Bidt, u zal gegeven worden
Preek Mattheüs 7:7-11: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, dien zal opengedaan worden.

LEESPREEK