Biddagpreek » preek voor Biddag « Biddagpreken

De landelijke biddag voor gewas en arbeid valt in principe op de tweede woensdag in de maand maart.
In de preek op biddag is er aandacht voor ‘gewas en arbeid’. Uiteraard niet alleen in de preek, maar ook in het gebed (om privacy-redenen geknipt uit de audio-opname) wordt God om een zegen gevraagd voor al het werk in het komende seizoen.
Biddagpreken hebben van oudsher ook het karakter van boetedagpreken. Biddag vraagt om verootmoediging, om vernedering van ons hart voor God. Dat aspect zult u ook tegenkomen in de hieronder weergegeven preken.preek biddag leespreek leespreken biddagpreek biddagpreken

Leespreek Daniël 9: Gebed van Daniël (biddagpreek)

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek biddagavond over het gebed van Daniël. Hij bidt niet: Geef! Maar: Vergeef! |

Series:

Leespreek Lukas 18:9-14: Farizeeër en tollenaar (biddagpreek)

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Eenvoudige leespreek voor biddag n.a.v. Lukas 18:9-14: over het bidden van de Farizeeër en het bidden van de tollenaar. |

Series:

Leespreek Psalm 79 (9): Om Uws Naams wil – biddagpreek

9 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | biddagpreek over het gebed van Psalm 79:9: Help ons, o God onzes heils! ter oorzake van de eer Uws Naams, en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil. |

Series:

Leespreek Psalm 127 (1-2): Twee manieren van leven – biddagpreek

9 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek / biddagpreek over Psalm 127: Werken zonder God, zonder de zegen van de Heere, is tevergeefs. Maar God geeft Zijn kinderen, Zijn beminden (hoe het ook gaat) stille rust en vrede. |

Series:

Leespreek 2 Koningen 4 (38-44): Soep met brood – biddagpreek

11 maart, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | biddagpreek 2 Koningen 4:38-44: Zelfgekookte soep van wilde kolokwinten. Alles wat je zelf maakt is vergif. Het meel, het vermalen tarwegraan, beeld van Gods genade, maakt de soep eetbaar. En dan is er nog een geschenk van brood. Maar het is niet genoeg, zo lijkt het. Totdat God zegent met overvloed. |

Series:

Leespreek Jesaja 63:7 – 64:12: Het gebed van Jesaja – biddag

11 maart, 2015

Bijbeltekst: Jesaja 63:7 - 64:12: Een biddagpreek over het gebed van Jesaja. Wat maakt ons gebed aangenaam voor God? |

Series:

Leespreek Handelingen 9 (11): Want zie hij bidt – biddag

12 maart, 2014

Bijbeltekst: Leespreek | biddagpreek over Handelingen 9. Een eenvoudige preek over wat 'bidden' betekent. Vooral voor de kinderen wordt uitgelegd wat bidden eigenlijk is. |

Series:

Leespreek Psalm 34 (11): Jonge leeuwen en zoekers – biddagpreek

12 maart, 2014

Bijbeltekst: Biddagpreek over Psalm 34:11: Mensen die vertrouwen op zichzelf, hebben geen toekomst. Maar die niets van zichzelf verwachten en op God hopen, die mogen het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoetzien. |

Series:

Leespreek Psalm 130 (3-4): De ware bidder – preek biddag

10 maart, 2010

Bijbeltekst: Leespreek voor biddag n.a.v. Psalm 130:3-4. Psalm 130 laat ons zien hoe een ware bidder roept, en smeekt, en een beroep doet op Gods bereidheid tot vergeven: Bij U is toch vergeving...? |

Series:

Leespreek Haggai 1 (7): Stel uw hart op uw wegen – biddagpreek

29 maart, 2009

Bijbeltekst: Haggai 1:7 | biddagpreek over de tempelbouw in de tijd van Haggai. Wat hebben we over voor de dienst van God? Of zijn we alleen maar bezig met ons zelf? |

Series: