Bidt zonder ophouden – 1 Thessalonicenzen 5

Bidt zonder ophouden
Preek 1 Thessalonicenzen 5:17: Verblijdt u allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.

Video preek: Bidt zonder ophouden

LEESPREEK