Bloed paaslam gestreken deur – Exodus 12 – PDF, audio

Bloed paaslam in nacht uittocht gestreken deur
Preek Exodus 12: En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

LEESPREEK