Bloed vloeiende vrouw – Markus 5

Bloed vloeiende vrouw
Preek Markus 5:33: En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.

LEESPREEK