Brandoffer – Leviticus 1

Brandoffer: handen gelegd op het hoofd van het offerdier

Preek Leviticus 1: Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN.

LEESPREEK