Bijbelboek Judas · deel I · vers 1-7

Preek Bijbelboek Judas vers 1: Judas, een dienstknecht van JEZUS CHRISTUS, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard.

LEESPREEK (1)

Serie drie preken over de Bijbelboek Judas:

Deel 1Deel 2Deel 3