Brood gebroken, dat is Mijn lichaam – Mattheüs 26 (audio)

Avondmaalspreek: Brood gebroken
Mattheüs 26:26: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.