Dat is Mijn lichaam – Mattheüs 26 – alleen beeld

Avondmaalspreek: Dat is Mijn lichaam
Preek Mattheüs 26:26: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

Video avondmaalspreek over ‘Dat is Mijn lichaam’

Serie drie preken:
Voorbereiding: Ben ik het, Heere?
Heilig Avondmaal: Dit is Mijn lichaam
Nabetrachting: Als zij de lofzang gezongen hadden