Bruiloft in Kana – Johannes 2

Bruiloft in Kana
Preek Johannes 2:11: Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard en Zijn discipelen geloofden in Hem.

LEESPEEK