Catechismuspreken

Catechismuspreek Zondag 1: Enige troost

2 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 1 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 2: Uw ellende

4 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 2 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 3: Verder onderzoek

5 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 3 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 4: Drie bedenkingen

6 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 4 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 5: Van des mensen verlossing

9 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 5 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 6: De Middelaar

10 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 6 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 7: Het ware (echte) geloof

11 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 7 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 8: Drie-eenheid van God

12 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 8 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 9: Ik geloof in God de Vader

13 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 9 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 10: De voorzienigheid van God

14 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 10 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 11: Zijn Naam is Jezus

15 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 11 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 12: Christus en christen

16 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 12 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 13: Eniggeboren Zoon, onze Heere

17 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 13 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 14: Geboren uit de maagd Maria

18 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 14 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 15: Geleden onder Pontius Pilatus

19 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 15 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 16: Laatste vernedering

20 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 16 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 17: Opstanding uit de dood

21 januari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 17 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 18: Hemelvaart van Christus

8 februari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 18 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 19: Laatste trappen verhoging

9 februari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 19 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 20: De Heilige Geest

28 februari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 20 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 21: De heilige, algemene, christelijke Kerk

1 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 21 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 22: Opstanding en eeuwig leven

2 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 22 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 23: Rechtvaardiging door geloof

3 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 23 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 24: Goede werken

4 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 24 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 25: Genademiddelen

5 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 25 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 26: Heilige Doop

6 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 26 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 27: Troost van Heilige Doop

7 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 27 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 28: Sacrament Heilig Avondmaal

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 28 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 29: Tekenen brood en wijn

9 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 29 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 30: Oproep zelfonderzoek – voorbereidingspreek

10 maart, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 30 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 31: Sleutels hemelrijk

1 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 31 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 32: Goede werken

2 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 32 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 33: Twee zijden van echte bekering

3 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 33 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 34-43: Inleiding op Tien Geboden

4 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 34-43 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 34: God sprak al deze woorden

5 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 34 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 35: Geen beelden dienen

6 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 35 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 36: Vloeken – Misbruiken van Gods Naam

7 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 36 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 36-37: Zonde Heilige Geest | Eed zweren

8 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 36-37 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 38: Zegen van gegeven rustdag

9 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 38 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 39: Eer uw vader en moeder!

10 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 39 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 40: Gij zult niet doden!

30 april, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 40 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 41: Niet echtbreken!

1 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 41 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 42: Niet stelen!

2 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 42 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 43: Geen vals getuigenis!

3 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 43 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 44: Niet begeren!

4 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 44 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 45: Het gebed

5 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 45 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 46: Onze Vader, die in de hemelen zijt

6 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 46 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 47: Uw Naam worde geheiligd

7 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 46 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 48: Uw Koninkrijk kome

8 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 48 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 49: Uw wil geschiede

9 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 49 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 50: Ons dagelijks brood

31 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 50 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 51: Vergeef ons onze schulden

1 juni, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 51 |

Series:

Catechismuspreek Zondag 52: Laatste bede Onze Vader

2 juni, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 52 |

Series: