Deuren gesloten om vreze Joden – Johannes 20 – Pasen

Deuren gesloten om vreze Joden
Preek Johannes 20:19-21a: En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Video preek: Deuren gesloten om vreze der Joden

LEESPREEK