Deuren gesloten om vreze Joden – Johannes 20 – Pasen

Deuren gesloten om vreze Joden
Preek Johannes 20:19-21a: Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

LEESPREEK