Die ook voor ons bidt – Romeinen 8

Die ook voor ons bidt
Preek Romeinen 8:34: Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

LEESPREEK