Dewijl dan deze dingen alle vergaan – 2 Petrus 3

Dewijl dan deze dingen alle vergaan
Preek 2 Petrus 3:11: Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods.

LEESPREEK