Dewijl dan deze dingen alle vergaan – 2 Petrus 3

Dewijl dan deze dingen alle vergaan
Preek 2 Petrus 3:8-14: Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

LEESPREEK