O HEERE! doe het om Uws Naams wil – Jeremia 14

Een gebed van Jeremia: doe het om Uws Naams wil
Preek Jeremia 14:7: Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.

LEESPREEK