Betekenis doopbelofte – Lukas 11

Preek over Doopbelofte

Betekenis doopbelofte
Preek Lukas 11:13: Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?