Door Geest leven en wandelen – Galaten 5 – voorbereiding

Door de Geest leven en door de Geest wandelen
Preek Galaten 5:13-26: Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

LEESPREEK