Deze kleinen veracht – Mattheüs 18 (audio)

Wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam
Preek Mattheus 18:5,10: En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.
Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht.