Eenvoudige preken voor kinderen

Leespreek Lukas 18:9-14: Farizeeër en tollenaar (biddagpreek)

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Eenvoudige leespreek voor biddag n.a.v. Lukas 18:9-14: over het bidden van de Farizeeër en het bidden van de tollenaar. |

Series:

Leespreek Lukas 5:31: De hemelse Dokter

29 januari, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 5:31: Wie denkt gezond te zijn, heeft de dokter niet nodig. Eenvoudige preek over de hemelse Dokter, voor wie niemand te slecht is. |

Series:

Leespreek Markus 12:41-44: Penningen van de weduwe (dankdag)

2 november, 2016

Bijbeltekst: Leespreek voor dankdag (eenvoudige ochtend- of middagpreek voor de kinderen) over de weduwe die haar laatste twee penningen in de schatkist werpt. God heeft een blijmoedige gever lief. Hij weegt geen geld, maar Hij weegt het hart. |

Series:

Leespreek Lukas 19 (1-10): Jezus zoekt tollenaar Zacheüs (bekering I)

10 juli, 2016

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 19:1-10: Eenvoudige preek over hoe de Heere Jezus Zacheüs zoekt, vindt, roept, meeneemt naar het tolhuis en een nieuw hart en leven geeft. |

Series:

Leespreek Markus 10:13-16: Vaders brengen hun kinderen tot Jezus

15 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Markus 10:13-16: Eenvoudige preek (met oog op de kinderen) over vaders die hun kleine kinderen tot Jezus brengen (aangepaste dooppreek). |

Series:

Leespreek Mattheüs 2 (1-12): Wijzen uit het Oosten – kerstpreek

25 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheüs 2:1-12: De geschiedenis van de wijzen, de magiërs uit het Oosten. Niet alleen armen, zoals de herders, maar ook zondaars zijn welkom in Bethlehem. Juist zij! Vrij eenvoudige preek, ook voor kinderen. |

Series:

Leespreek Lukas 2 (7): Gewonden in doeken – 1e Kerstdag

25 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - preek 1e Kerstdag over Lukas 2:1: Gewonden in doeken. Vanwaar die toevoeging? Over de oorzaak van onze naaktheid, Jezus' plaatsvervangend kleed, en over het kleed van Zijn overwinning - kerstpreek 1e Kerstdag 2015. Eenvoudige preek, speciaal voor kinderen. |

Series:

Leespreek 2 Koningen 4 (38-44): Soep met brood – biddagpreek

11 maart, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | biddagpreek 2 Koningen 4:38-44: Zelfgekookte soep van wilde kolokwinten. Alles wat je zelf maakt is vergif. Het meel, het vermalen tarwegraan, beeld van Gods genade, maakt de soep eetbaar. En dan is er nog een geschenk van brood. Maar het is niet genoeg, zo lijkt het. Totdat God zegent met overvloed. |

Series:

Leespreek Lukas 2 (7): Eerstgeboren Zoon – kerst

25 december, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 2:7. Een eenvoudige kerstpreek, veelal gericht tot de kinderen van de gemeente, over wat de woorden betekenen: eerstgeboren Zoon. De eerstgeboren zoons in Egypte moesten sterven. De eerstgeboren zoons in Israel mochten losgekocht (gelost) worden door de betaling van 5 shekels, 5 muntjes. Over wat betalen 'in plaats van' betekent (plaatsvervanging). |

Series:

Leespreek Spreuken 8 (17): Vroeg zoeken

5 oktober, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Spreuken 8:17: Wie God vroeg (of ijverig) zoekt, die zal Hem ook echt vinden. Preek vooral gericht op kinderen en jongeren, om hen aan te sporen de Heere vroeg te zoeken. Maar ook ouderen worden aangespoord om de Heere ernstig te zoeken, omdat hun genadetijd nog maar zo kort is. |

Series: