Eenvoudige preken voor kinderen

Leespreek Handelingen 9 (11): Want zie hij bidt – biddag

12 maart, 2014

Bijbeltekst: Leespreek | biddagpreek over Handelingen 9. Een eenvoudige preek over wat 'bidden' betekent. Vooral voor de kinderen wordt uitgelegd wat bidden eigenlijk is. |

Series: