Zij baarde haar eerstgeboren Zoon – Lukas 2 – kerst

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon
Preek Lukas 2:7: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

LEESPREEK