Elia onder jeneverboom – 1 Koningen 19

Elia onder jeneverboom
Preek 1 Koningen 19:1-8: En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet.
En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en leide zich wederom neder.

LEESPREEK