Elia in spelonk Horeb – 1 Koningen 19 – voorbereiding

Elia in spelonk Horeb
Preek 1 Koningen 19:9-10: En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia?

LEESPREEK