Elia in spelonk Horeb · Preek 1 Koningen 19 · voorbereiding

Preek 1 Koningen 19:9-10: En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia?

PDF LEESPREEK

YouTube player