Sunamitische vrouw: Het is wel (Elisa V) – 2 Koningen 4 [PDF]

Sunamitische: Het is wel
Preek 2 Koningen 4:26: En zeg tot haar: Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide: Het is wel.