Ere zij God, vrede op aarde ยท Preek Lukas 2

Preek Lukas 2:14: En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

PDF LEESPREEK

YouTube player