Ere zij God, vrede op aarde – Lukas 2

Ere zij God, vrede op aarde

Preek Lukas 2:14: En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

LEESPREEK

Citaat uit preek over ‘Ere zij God’

En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen
Ineens is er een leger, een menigte van ontelbare engelen, die Gods prijzen en zeggen… Ze zeggen twee dingen.

Het eerste wat ze zeggen is: Ere zij God in de hoogste hemelen.
Waarom zeggen de engelen eer en lof toe aan God Drie-enig?

In de eerste plaats omdat in de geboorte van de Heere Jezus de oneindige wijsheid van God schittert.
Zondaars, die onder de vloek liggen vanwege hun zonden, konden zelf hun schuld niet betalen. Maar Gods wijsheid heeft gezegd: ‘Mijn Zoon zal mens worden, Hij zal sterven onder de handen van verloren mensen, en zo de prijs van hun vloek betalen.’

De engelen zeggen eer toe aan God Drie-enig, ‘ere zij God’, (in de tweede plaats) vanwege de schittering van de oneindige kracht van God.
Hemel en aarde waren sinds het paradijs van elkaar gescheiden. En nu ontmoeten hemel en aarde elkaar. Niet omdat mensen naar de hemel toegekomen zijn, maar omdat Gods Eigen Zoon naar de aarde is afgedaald.

De engelen eren en prijzen God met hun ‘ere zij God’, (in de derde plaats) vanwege de glans van Gods gerechtigheid en heiligheid.
De Zoon van God moest mens worden en sterven. Dat eiste Gods gerechtigheid. Daar wordt hier niet om gezucht, maar die gerechtigheid van God wordt hier groot gemaakt en geprezen.
Gods gerechtigheid vroeg om een menselijke natuur.
Gods heiligheid vroeg om een smetteloos, zondeloos kind.
En nu, nu wordt God geprezen uit de monden van miljarden engelen: ‘Geprezen zij de vlekkeloze gerechtigheid en heiligheid van God, die hier blijken!’

De engelen brengen met hun ‘ere zij God’ aan God eer en hulde toe (in de vierde plaats) vanwege de waarheid van Gods beloften. Eeuwenlang was de komst van dit Kind beloofd… en beloofd… en beloofd…
En nu is Gods belofte vervuld. In de volheid van de tijd is de Zaligmaker geboren.

De engelen eren en prijzen God, met hun ‘ere zij God’, (in de vijfde plaats) vanwege de oneindige liefde van God en Zijn welbehagen tot Zijn uitverkoren volk, zoals die hier blijkt.