Geboden bewaren en liefhebben – Johannes 14 – belijdenis

Die Mijn geboden heeft en bewaart
Preek Johannes 14:21, 23b: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.