Geboorte van Noach, hij zal ons troosten – Genesis 5

De geboorte van Noach
Preek Genesis 5:29: En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen.

LEESPREEK