Geboorte Noach, zal ons troosten · Genesis 5 · evt. advent

De geboorte van Noach: deze zal ons troosten
Preek Genesis 5:28-29: En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

Thema preek Genesis 5: Geboorte Noach, deze zal ons troosten

1. In een wereld vol ellende
2. In uitgesproken verwachting

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Geboorte Noach, deze zal ons troosten: Genesis 5:
En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.
En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech. En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
En hij noemde zijn naam Noach (moment geboorte Noach), zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!
En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.
En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Links bij preek Genesis 5: Geboorte Noach, deze zal ons troosten
Geboorte Noach, zal ons troosten (Genesis 5) – advent
Ark van Noach gesloten (Genesis 7)
Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE (Genesis 49)
Lees meer:
– Kanttekeningen: Genesis 5

TERUG ADVENT | GENESIS