Geboorte Noach, zal ons troosten ยท Preek Genesis 5

Preek Genesis 5:28-29: En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

PDF LEESPREEK

YouTube player