Vrouw van Lot wordt zoutpilaar – Genesis 19

Preek: Gedenk aan de vrouw van Lot, zij werd zoutpilaar
Genesis 19: Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. En Hij keerde deze steden om. En Lots vrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.

LEESPREEK