Geen gedaante noch heerlijkheid – Jesaja 53 – voorbereiding I

Geen gedaante noch heerlijkheid
Preek Jesaja 53:1-3: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Preken Jesaja 53
– Jesaja 53:1-3: Geen gedaante of heerlijkheid
– Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN 
– Jesaja 53:7: Als lam ter slachting geleid 
– Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods
– Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht 

LEESPREEK