Geen gedaante noch heerlijkheid – Jesaja 53 – voorbereiding I

Geen gedaante noch heerlijkheid

Preek Jesaja 53:1-3: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

LEESPREEK