Geestelijke mens en natuurlijke mens – 1 Korinthe 2

Geestelijke mens en natuurlijke mens
Preek 1 Korinthe 2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Video preek: De natuurlijke mens begrijpt niet

LEESPREEK