Geestelijke mens en natuurlijke mens – 1 Korinthe 2

Geestelijke mens en natuurlijke mens
Preek 1 Korinthe 2:12-14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

LEESPREEK