Oudste zoon – Lukas 15


De oudste zoon is ook welkom bij zijn vader
Preek Lukas 15:20-32: En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Vervolg op deel 1: preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)

LEESPREEK