De oudste zoon – Lukas 15


De oudste zoon is ook welkom bij zijn vader

Preek Lukas 15:25: En zijnĀ oudste zoon was in het veld; en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en hetĀ gerei.

Vervolg op deel 1: preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)

LEESPREEK