Gelijkenis van visnet (Mattheüs 13)

Preek: Gelijkenis van het visnet – Mattheüs 13:47-51:
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.

Thema preek Mattheüs 13: Gelijkenis van het visnet

De waarschuwende gelijkenis van het visnet
1. mensenwerk
2. Gods werk
3. engelenwerk

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte Gelijkenis van het visnet Mattheüs 13:47-51:
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in den vurige oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.

Links bij preek Mattheüs 13: Gelijkenis van het visnet
– Preek: Gelijkenis van de Zaaier (Mattheüs 13)
– Preek: Kananese vrouw (Mattheüs 15)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 13

Info over Sleepnet (bron: DeBijbel.nl):
In Mattheüs 13:47-48 vergelijkt Jezus het koninkrijk van de hemel met een sleepnet. Een sleepnet was een groot net met een lengte van ongeveer driehonderd meter. Aan de uiteinden was het drie tot vier meter hoog, en in het midden ongeveer acht meter. In het water werd de onderkant van het net omlaag getrokken door middel van loden gewichten, terwijl de bovenkant omhoog werd gehouden door drijvers van kurk. Aan weerszijden eindigde het net in een punt waaraan touwen waren vastgemaakt.
Om het sleepnet uit te spreiden voer de helft van de bemanning het meer of de zee op, terwijl de andere helft op het strand bleef en daar het uiteinde van een van de touwen vasthield. De boot ging het meer op totdat het net helemaal gespannen was. Daarna voer de boot met een wijde bocht terug naar de kust. Vervolgens trokken de vissers vanaf het strand het net met de vissen aan wal. Het net kon ook vanaf de boot aan boord getrokken worden.