Gelijkenis van visnet – Mattheüs 13

Gelijkenis van het visnet
Preek Mattheüs 13:47-51: Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.

LEESPREEK