Rijk in genade, rede en kennis – 1 Korinthe 1

Rijk geworden in alle rede en kennis
Preek 1 Korinthe 1:4-5: Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus; dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis.

Video preek over Rijk in genade en kennis

LEESPREEK