De genadetroon – Hebreeën 4

De genadetroon
Preek Hebreeën 4:16: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

Video preek over de Genadetroon

LEESPREEK