Genezing kreupele, preek Petrus – Handelingen 3

Genezing kreupele, preek Petrus
Preek Handelingen 3:19-20: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, en Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is.

Video preek: Betert u dan en bekeert u

LEESPREEK