Genezing tien melaatsen – Lukas 17 – dankdag

Genezing tien melaatsen
Preek Lukas 17: En een van hen (van de tien melaatsen), ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende.
En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan.

LEESPREEK