Verlamde man Bethesda genezen – Johannes 5

Genezing van verlamde man Bethesda
Preek Johannes 5:1-18: Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.

LEESPREEK