Gods vinger in corona-epidemie – Exodus 8

Hoe Gods vinger in corona-tijd de wereld verandert
Preek Exodus 8:19: Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is Gods vinger! Doch Farao’s hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.

Video preek: Dit is de vinger Gods (corona-epidemie)

LEESPREEK