Hagar en dorst Ismaël in woestijn – Genesis 21

Hagar en Ismaël in woestijn – Genesis 21
Preek Genesis 21: Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder; ook gaf hij haar Ismaël, en zond haar weg. En zij ging voort, en dwaalde in de woestijn Ber-seba.

LEESPREEK