Hemelvaart van Elia · Preek 2 Koningen 2

Preek 2 Koningen 2:1-11: En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

PDF LEESPREEK

YouTube player