Hemelvaartpreken (leespreken voor hemelvaartsdag)

Leespreek Psalm 68 (19): Hemelvaart Heere Jezus Christus – hemelvaartsdag

5 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Preek op hemelvaartsdag over Psalm 68:19: Over de triomf van de overwinning, over de buit van de strijd en de uitdeling van hemelse gaven (Kampen 2016) |

Series:

Leespreek 2 Koningen 2 (1-11): Elia’s hemelvaart (voor hemelvaart)

1 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek 2 Koningen 2:11: De hemelvaart van Elia, beeld van de latere hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Maar in veel opzichten ook anders. Elia is definitief heengegaan, Christus komt terug. |

Series:

Leespreek Lukas 24 (50-52): Hemelvaart Heere Jezus – hemelvaartsdag

14 mei, 2015

Bijbeltekst: Leesprek Lukas 24:50-52: Leespreek voor hemelvaartsdag over het achterlaten van de discipelen, het opgenomen worden in de hemel en over de vraag: Wat is het nut van dat alles? Waarom zijn de discipelen vol met grote blijdschap? |

Series:

Leespreek Romeinen 8 (34): Troost achterblijvende kinderen – Hemelvaartsdag

29 mei, 2014

Bijbeltekst: Leespreek Hemelvaartsdag Romeinen 8:34: Over de troost die er is voor Gods kinderen op de aarde, na het heengaan van de Heere Jezus naar de hemel. Een leespreek voor hemelsvaartsdag. |

Series: