Preken Hervormingsdag – Reformatieherdenking

Leespreek 2 Koningen 22 (19): Reformatie onder koning Josia – kerkhervorming

2 november, 2014

Introductie: Leespreek over 2 Koningen 22:19. Een preek over de reformatie die plaatsvond ten tijde van koning Josia. De preek gaat ook in op de noodzaak van reformatie in deze tijd. Wat is echte reformatie eigenlijk? |

Series: