Preken Hervormingsdag – Reformatieherdenking

Leespreek Romeinen 3:23-24: Rechtvaardiging goddeloze (kerkhervorming)

31 oktober, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Romeinen 3:23-24: Goddelozen worden om niet, uit genade, rechtvaardig gemaakt voor God (evt. rond kerkhervorming te lezen). |

Series:

Leespreek 2 Koningen 22 (19): Reformatie onder koning Josia – kerkhervorming

2 november, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over 2 Koningen 22:19. Een preek over de reformatie die plaatsvond ten tijde van koning Josia. De preek gaat ook in op de noodzaak van reformatie in deze tijd. Wat is echte reformatie eigenlijk? |

Series: